stanoviště pro protihlukovou barieru chladicí věže v teplárně před aplikací hlukové bariéry

stanoviště pro protihlukovou clonu zdroje hluku v teplárně