stanoviště pro protihlukový kryt malého zdroje hluku - elektromotor v těžkém průmyslu (válcovna trub) před instalaci krytu

stanoviště pro protihlukový kryt malého zdroje hluku - elektromotor před instalaci krytu