stanoviště pro protihlukový kryt malého zdroje hluku - elektromotoru v těžkém průmyslu (válcovna trub) - po instalaci krytu

protihlukový kryt malého zdroje hluku - elektromotoru v těžkém průmyslu - po instalaci krytu