schéma hlukového krytu elektromotoru, otevřená varianta, detail s hodnotami hladin hluku před a po použití krytu, český text

schéma hlukového krytu elektromotoru, otevřená varianta, detail, český text