protihlukový kryt plynové turbíny v teplárně

protihlukový kryt turbíny