protihlukový kryt plynové turbíny v teplárně, vnitřní pohled na osazení dveří a část elektroinstalace

protihlukový kryt turbíny