Celkový pohled na kompresorovou stanici po provedení protihlukových úprav. Akustická opatření docílila minimalizování úniku hluku do bočních stran (sací registry a obklady stěn protihlukovými panely) i do směru ke stropu stanice (lokální dodatečné tlumicí

Celkový pohled na kompresorovou stanici po protihlukových úpravách.