Odhlučněný velín zvlňovacího stroje. Velké prosklení akusticky ošetřeného řídícího a kontrolního pracoviště slouží ke stálému dohledu na hlučnou výrobu.

Odhlučněný velín kartonážní výroby