Protihluková zvedací vrata pro zhutňovací komoru v betonárně. Přípravná montáž.

Protihluková zvedací vrata pro zhutňovací komoru v betonárně. Přípravná montáž.