Protihluková zvedací vrata pro zhutňovací komoru v betonárně. Vystrojená ovládacími prvky. Vrata jsou osazená v pracovním prostředí.

Protihluková zvedací vrata pro zhutňovací komoru v betonárně. Vystrojená ovládacími prvky.