Protihluková zvedací vrata pro zhutňovací komoru v betonárně. Otevřený stav na zhutňovací komoře

Protihluková zvedací vrata pro zhutňovací komoru v betonárně. Otevřený stav na zhutňovací komoře